Cowarobot - Xiaomi Planet
Xiaomi и Cowarobot са интелигентен куфар за пътуване както с WiFi, така и с AI. Той може да последва собственика си

Xiaomi, в сътрудничество с Cowarobot, предлага нова и удобна притурка за всеки истински пътешественик. Това е интелигентен и моторизиран куфар, който също може да следва потребителя си. В момента е достъпен чрез платформата за краудфандинг YouPin. Интелигентно пътуване на Xiaomi Cowarobot ...